Sensör Tedariği

Tesislerde ölçümü ve takibi gerekli parametreler için sensör üretimi, geliştirilmesi, kontrolü ve iletişim altyapıları ile yazılımı yapılmaktadır.

Devamını oku

Biyogaz Santralleri Özelinde Ürün Tedariği Hizmeti

Palsens, biyogaz santrallerine özel ürün tedariği konusunda 2016 yılında Pales Grup altında gün ışığına çıkmış ve 2018 yılında da ar-ge çalışmalarının ilk meyveleri olan endüstriyel tipte, açık ve zorlu saha koşullarında çalışan seviye, sıcaklık, basınç metan sensörleri ile pH ve ORP cihazlarını üretmiştir. Cihazların iletişim protokolleri, yazılımları ve donanımları yerli ar-ge personeli ve know-how’ı ile geliştirilmiş ve üretilmiştir. CE belgesine de sahip olan ürünler neredeyse her ay yeni bir versiyon çıkartılarak daha da stabil, dayanıklı ve kompakt bir hale dönüştürülmektedir.

Biyogaz tesislerinin doğru işletilmesi ile

8300 saat

çalıştırılabilir

8.3 milyon

kWh elektrik üretilir

5.800

ton buhar

7000

ton organik gübre

Ürünlerimiz

5

PalSens Gösterge veTransmitter

Geliştiririlen PalSens anakart dijital, analog, 4-20 mA ya da RS485 ile okuma yapabilir. Veriler istenilen yerde 38mm lik 5 dijit LED ekranı ile gösterilir. Gösterimi yapılan bu veri 4-20mA ya da RS485 olarak otomasyona iletilebilir.

DETAYLI BİLGİ

PalSens Sıcaklık B12

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm cihazı IP67 kutusu ve 38mm lik 5 dijitli LED göstergesi ile tak çalıştır şeklinde sunulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

1
2

PalSens Seviye A12

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm cihazı IP67 kutusu ve 38mm lik 5 dijit LED göstergesi ile tak çalıştır şeklinde sunulmaktadır

DETAYLI BİLGİ

PalSens Basınç C12

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm cihazı IP67 kutusu ve 38mm lik 5 dijit LED göstergesi ile tak çalıştır şeklinde sunulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

3
4

pH ve ORP Sensörleri

Su geçirmez problara sahip bu ölçüm cihazları IP67 kutusu ile tak çalıştır şeklinde sunulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

Sıkça Sorulan Sorular

Biyogaz, organik maddenin oksijensiz ortamda biyolojik bozunması sonucunda oluşan nihai üründür. Doğada da yaygın olarak görülen bu mekanizmaya bazı örnekler; bataklıklarda, deniz tabanlarında, sıvı dışkı çukurlarında oluşan bozunmalardır.

Tipik biyogaz kompozisyonu %55-70 metan (CH4), %30-45 karbondioksit (CO2), ve eser miktarda hidrojen, hidrojen sülfür, karbon monoksit ve azot gazlarından oluşur.

Biyogazın bileşenlerinin varlığı ve oranları tesis tipi ve hammadde gibi farklı çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Sıklıkla bulunan safsızlıklar ve yartattığı sorunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bileşik İçerik Etki
CO2 25-50% – Kalorifik değeri düşürür– Gaz ıslak ise korozyona neden olur
H2S 0-0,05% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Yanma sonrası SO2 emisyonları veya tam yanmama sonucu H2S emisyonları oluşur (sınır değer %0.1 olmalıdır)
NH3 0-0,05% – Yanma sonucu oluşan NOx emisyonları yakıt hücrelerine zarar verir
Su buharı 1-5% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Boru sistemi ve nozullarda donma riski oluşturur
Toz >5 µm – Nozulları ve yakıt hücrelerini tıkar
N2 0-5% – Kalorifik değeri düşürür
Siloksan 0-50 mgm-3 – Motor sistemlerine zarar verir ve aşındırır

Tüm organik atıklar biyogaza dönüştürülebilir. Sıklıkla kullanılan atıkların başında hayvansal atıklar (dışkı ve kesimhane), zirai atıklar, evsel katı atıklar ve arıtma çamurları gelir. Bunların yanında endüstriyel atıklar (deri, tekstil, kağıt, gıda, şeker vs), bahçe ve yemek atıkları da kullanılan hammaddeler arasındadır.

Bir biyogaz tesisinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir.

• Atık Kabul ünitesi
• Biyoreaktörler
• Biyogaz depolama ve şartlandırma
• Kojenerasyon sistemi
• Atık ısı grubu
• Elektrik bağlantı grubu
• Gübre tesisi
• Alev bacası

Bunlara ek olarak parçalama ve karıştırma ünitesi (atık tipine göre), ön işlem ünitesi, atık su arıtma tesisi, biyogaz temizleyici ve biyometan saflaştırıcı gibi tesise özel bileşenlerde bulunabilir.

Biyogaz tesisi bir enerji yatırımı olarak düşünülüyorsa minimum tercih edilecek boyut 500 kW kurulu güç olmalıdır. Ancak tesis boyutu büyüdükçe birim yatırım miktarı azalacağı için daha büyük tesislerin geri dönüş süresi daha düşük olacaktır.

Bize Ulaşın