Çorum Biyogaz – 4,8 MW

(1,2+3,6 MW) Çorum ili Merkez ilçesinde bulunan ve ciddi bir çevre problemi haline gelen yumurta tavukçuluğu atıklarını kullanarak biyogaz ve organik gübre üreten bir tesis kurulmaktadır. Yapılan teknik hesaplamalar ışığında kurulacak tesisin kapasitesi ve yatırımcı ile birlikte uygulanacak teknoloji belirlenmiştir. 2017 yılında devreye alınması planlanan tesis atıkları yok ederken hem elektrik hem de yüksek kalitede organik gübre üretecektir.

(4,8 MW) Bu çalışma kapsamında Çorum biyogaz tesisi projesinin yatırımcı ve bankalar için teknik ve finansal incelemesi yapılmıştır. Projenin verileri incelenerek gerekli hesaplamalar yapılmış, tesis boyutlandırılması ve nakit akışı tamamlanmıştır. Rapor bankanın istediği formatta hem teknik hesaplamaları hem de finansal nakit akış analizini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bize Ulaşın