Ovacık Biyogaz

(4,8 MW) Lüleburgaz ilinde geçekleşen ve bölgedeki büyükbaş hayvan atıklarının bertarafını hedeflerken temiz enerji üretecek olan Ovacık biyogaz tesisinin boyutlandırılması için gerekli hesaplar yapılmış, teknik ve finansal fizibilite hazırlanmış, tedarikçi ve yüklenicilerin organizasyonu sağlanmıştır. Yapılan teknik hesaplamalar ışığında kurulacak tesisin kapasitesi belirlenmiş, yatırımcı ile birlikte uygulanacak teknoloji seçilmiştir. 2015 yılında devreye alınan tesis atıkları yok ederken hem elektrik hem de yüksek kalitede organik gübre üretecektir.

Bu çalışma kapsamında Ovacık biyogaz tesisi projesinin kredi başvurusu için ilgili bankanın isteği doğrultusunda teknik ve finansal incelemesi yapılmıştır. Tedarikçiden gelen bilgiler ve hesaplamalar literatürdeki bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar ile doğrulanmıştır. Rapor bankanın istediği formatta hem teknik hesaplamaları hem de finansal nakit akış analizini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bize Ulaşın