Genova Biyogaz

(2,6 MW) Bu çalışma kapsamında kredi başvurusu için gelen bir biyogaz tesisinin ilgili bankanın isteği doğrultusunda teknik ve finansal incelemesi yapılmıştır. Tedarikçiden gelen bilgiler ve hesaplamalar literatürdeki bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar ile doğrulanmıştır. Rapor bankanın istediği formatta hem teknik hesaplamaları hem de finansal nakit akış analizini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bize Ulaşın