Migros Atık Yönetimi

Bu proje kapsamında Migros’a ait atıkların yönetimine ilişkin mevcut uygulamaların tespiti, oluşan atık miktarlarının hesaplanması, atık türlerinin belirlenerek kullanılabilir ve sürdürülebilir bir atık yönetiminin oluşturmasının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde bulunan Migros’a ait tüm depoların atık kategori ayrımları, atık miktarları ve atık dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca, Migros tarafından belirlenen pilot depo ve mağazaya yönelik atık yönetim ve iyileştirme önerileri rapor olarak sunulmuştur.

Bize Ulaşın