Biyogaz, Elektrik Ve Gübre Tesislerinin İşletilmesi

Biyogaz, Elektrik Ve Gübre Tesislerinin İşletilmesi;

İnşaatı, kurulumu, montajı, bakım ve onarımı optimum koşullarda yapılan tesislerin işletilmesi de çok önemlidir. Bir biyogaz tesisi kendi içerisinde üretim açısından üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar biyogaz üretimi, elektrik üretimi ve gübre üretimidir. Her bir üretim aşaması tesis olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle tesisin işletilmesi önem arz etmektedir.

Uzman, eğitimli ve deneyimli kadromuz ve teknoloji ağımız sayesinde biyogaz, elektrik ve gübre tesisleri yüksek verim, emre amadelik ve karlılık ile sürdürülebilir bir işletmeye sahip olur.

Bu kapsamda Pales olarak tesislerin işletilmesi için sunacağımız hizmetler şu şekilde sıralanmaktadır:

Uzman Temini

Bu kapsamda tam zamanlı olarak bir proses ve bir elektrik tesisi uzmanı tesiste görev alır. Bu uzmanlar ilgili eğitimleri gerçek boyutlu bir tesis işletmesinde almış olup, tesis işletilmesi konusunda gerekli bilgilere ve deneyime sahiptirler.

Uzaktan İşletme

Pales tarafından sağlanacak olan otomasyon sistemi sayesinde, uzmanlar ve diğer tesis mühendisleri haricinde, Pales Biyogaz şirket merkezinde bulunan proses operatörleri olarak da tam zamanlı tesisleri izlemekte olup, tesislerde oluşabilecek sorunlara uzaktan denetim ve müdahale yapabilmekteyiz. Bu sayede birkaç aşamalı sağlanacak kontroller, prosesin maksimum uygunlukta sürdürülmesine olanak sağlamaktadır.

Verim İyileştirme

Pales olarak, tesislerimizi her ne kadar en yüksek verime göre tasarlasak ve kurulumunu gerçekleştirsek de, gelişen teknoloji ve Pales Ar-Ge ekibimizin her geçen gün prosesin hem biyolojik hem de elektro-mekanik aşamalarına katacağı bilgi, birikim ve yeniliklerle tesis veriminin arttırılması için çaba, yazılım güncelleme, ekipman güncelleme ve proses modifikasyon uygulamalarını sağlamakta ve önermekteyiz. İşletme hizmetini Pales’ten alan tesisler için bu hizmet bir standart olup, tesis verimini yükseltmeyi garanti altına almaktadır.

Ürün Geliştirme

Pales Ar-Ge ekibi olarak, özellikle tesisten çıkan gübre ve tesiste kullanılan ekipmanlar üzerine araştırma, ürün geliştirme ve konumlandırma çalışmaları sürdürmekte olup, bu ürünleri her geçen gün daha değerli hale getirmekte, pazara entegre etmekte ve pazarda konumlandırmasını sağlamaktayız. İşletme hizmetini Pales’ten alan tesisler için bu hizmet bir standart olup, tesisin pazarda olan rekabetini arttırmakta, diğer tesisler ile ortak hareket edebilme imkanını sağlamaktadır. Bu sayede tesis ve yatırımcı, gübre ve ekipmanların lojistik ağında bir bütün gibi hareket edebileceği gibi, tek başına yeni ürünlerin geliştirilmesine de ön ayak olabilecektir.

Bize Ulaşın